- De vijver is het hele jaar open, kijk wel de wedstrijdkalender na.

- Dagprijs 10€ 

- Er mag met 2 hengels of werphengels gevist worden.

- Gebruik van een leefnet is verboden!

- Er mag geen vis meegenomen, nog gedood worden, indien dit opgemerkt wordt zal overgegaan worden tot melding aan de bevoegde instanties wegens diefstal!

- De hengelplek dient net achtergelaten te worden, alle vuil dient meegenomen te worden.

- Recreatieve vissers dienen hun schepnet ook te ontsmetten in de daarvoor voorziene ontsmettingsbakken! Vaste stok vissers ook verplicht karpers te onthaken op een dikke onthaakmat, niet op het gras / stenen !

- De vis mag enkel met de blote handen aangeraakt worden, elke hengelaar dient een emmer of kuip 20 l met water bij zich te hebben voor het onthaken van de brasem, indien dit niet het geval is of de brasem er niet in onthaakt wordt zal er een boete van 5 € geïnd worden bij de 2de inbreuk.

- Karper dient onthaakt te worden op een dikke onthaakmat! Maximum haak nr.4 zonder weerhaak!

- Het is ten strengste verboden met de wagen rond de vijver te rijden.

- Elke overtreder zal de toegang tot de vijver ontzegd worden. Zie ook het algemene reglement.

- Het bestuur is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Voor inlichtingen gelieve zich te wenden tot Kasteelvissers Viane.

Het bestuur.

https://kasteelvissersviane.be

Info: 0497/07.12.61